Mrs Hà Anh - Đà Nẵng (TVTK+thực thi)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Ms Hà Anh

Địa điểm: TP Đà Nẵng

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2017

Album liên quan