Mr Vinh - Thị trấn Hưng Hà, Thái Bình (TVTK+thực thi)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mr Vinh

Địa điểm: Thị trấn Hưng Hà, Thái Bình

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2017

Album liên quan