Mr Quảng - Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, HN (TVTK)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mr Quảng

Địa điểm: Goldmark city, 136 Hồ Tùng Mậu, HN (TVTK)

Hạng mục: Thiết kế nội thất

Thời gian hoàn thành: 2017

Album liên quan