Mr Hưng, Park Hill, Timecity, HN

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mr Hưng

Địa điểm: Park Hill, Timecity, HN

Hạng mục: Thiết kế nội thất

Thời gian hoàn thành: 2017

Album liên quan