Mr Thuận - Nhà riêng, Thị trấn Đông Anh, HN (TVTK+thực thi)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mr Thuận

Địa điểm: Nhà riêng, Thị trấn Đông Anh, HN

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Album liên quan