Mrs Hương, Nhà riêng, TP Hà Tĩnh (TVTK+thực thi)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mrs Hương

Địa điểm: Nhà riêng, TP Hà Tĩnh

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Album liên quan