Mrs Quyên, Nhà phố, Nguyễn Chánh, HN (TVTK+thực thi)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mrs Quyên

Địa điểm: Nhà phố, Nguyễn Chánh, HN

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Album liên quan