Mr Khánh, Song long Hotel, TP Lạng Sơn (TVTK+thực thi)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Mr Khánh

Địa điểm: Song long Hotel, TP Lạng Sơn

Hạng mục: Thiết kế và cung cấp nội thất

Thời gian hoàn thành: 2018

Album liên quan